Новини

Срокове за ловуване

Всеки ловец знае, че за упражняването на лов на определен дивеч, има срокове за ловуване. Те са важни за опазване популацията на животните и трябва да бъдат спазвани.

Срок за лов на едър дивеч

 1. Благороден елен (мъжки и приплодни) – от 1 септември до 31 януари.
 2. Благороден елен (женски) – от 1 октомври до 31 декември.
 3. Елен лопатар (мъжки и приплодни) – от 1 септември до 31 януари.
 4. Елен лопатар (женски) – от 1 октомври до 31 декември.
 5. Муфлон (мъжки, трофейно зрели) – целогодишно.
 6. Муфлон (мъжки и женски) – от 1 септември до 31 януари.
 7. Сърна (мъжки и приплодни) – от 1 май до 30 октомври.
 8. Сърна (женски) – от 1 септември до 30 октомври.
 9. Дива свиня (подборен лов – мъжки, приплодни, едно и двегодишни прасета, женски) – целогодишно.
 10. Дива свиня (групов лов) от 1 октомври до втората неделя на месец януари.
 11. Дива свиня (групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване – мъжки и приплодни) – от 1 октомври до последния ден на февруари.
 12. Вълк – целогодишно.

Срок за лов на дребен дивеч – бозайници

 1. Див заек – от 1 октомври до 31 декември.
 2. Катерица – от 1 ноември до 31 декември.
 3. Ондатра – от 1 ноември до последния ден на февруари.
 4. Нутрия – от 1 ноември до последния ден на февруари.
 5. Чакал – целогодишно.
 6. Чакал (групов лов извън горския фонд) – от 1 януари до последния ден на февруари.
 7. Лисица – целогодишно.
 8. Етновидно куче – целогодишно.
 9. Язовец – от 1 август до последния ден на февруари.

Срокове за ловуване на дребен дивеч – птици

 1. Колхидски фазан – от 1 октомври до 31 януари.
 2. Колхидски фазан (фермерно произведени) – от 1 октомври до 28 февруари.
 3. Ловни фазани – от 1 октомври до 31 януари.
 4. Ловни фазани (фермерно произведени) – от 1 октомври до 28 февруари.
 5. Яребица – от 1 октомври до 30 ноември.
 6. Яребица (фермерно произведени) – от 1 октомври до 31 януари.
 7. Планински кеклик – от 1 октомври до 30 ноември.
 8. Тракийски кеклик – от 1 октомври до 30 ноември.
 9. Тракийски кеклик (фермерно произведени) от 1 октомври до 31 януари.
 10. Пъдпъдък – от втората събота на август до 30 ноември.
 11. Токачка (фермерно произведени) – от 1 октомври до 28 февруари.
 12. Гривяк – от втората събота на август до втората неделя на февруари.
 13. Гургулица – от втората събота на август до 30 ноември.
 14. Гугутка – от втората събота на август до 31 декември.
 15. Голяма белочела гъска – от 1 октомври до 31 януари.
 16. Глухар – от 15 април до 15 май.
 17. Зеленоглава патица – от 1 октомври до 31 януари.
 18. Полудива патица – от 1 октомври до 31 януари.
 19. Лятно бърне – от 1 октомври до 31 януари.
 20. Зимно бърне – от 1 октомври до 31 януари.
 21. Фиш – от 1 октомври до 31 януари.
 22. Лопатарка – от 1 октомври до 31 януари.
 23. Черна качулата потапница – от 1 октомври до 31 януари.
 24. Шилоопашата патица – от 1 октомври до 31 януари.
 25. Черна лиска – от 1 октомври до 31 януари.
 26. Горски бекас – от втората събота на август до последния ден на февруари.
 27. Обикновена бекасина – от втората събота на август до последния ден на февруари.
 28. Скорец – целогодишно.
 29. Сврака – целогодишно.
 30. Сива врана – целогодишно.
 31. Посевна врана – целогодишно.
 32. Чавка – целогодишно.

Сподели: