Новини

Ловни птици – колхидски фазан

Phasianus colchicus, или по известен като колхидски фазан, е птица от семейство Фазанови. Той е разпространен в Югоизточна Европа, област Колхида в Грузия, Североизточен Азербайджан, Южна Армения и Северозападен Иран. В миналото е бил широко разпространен в нашата страна. До началото на 60-те години, когато изчезва и последното естествено негово находище – край Елхово. Към момента е включен в Червената книга на България като застрашен от изчезване вид.

Описание

Колхидският фазан е разпознаваем със своята дълга опашка. Мъжкият екземпляр достига тегло до 1.3 кг и дължина на тялото 75см – 89см. Оперението е с виолетово-зелен цвят и метален блясък, а опашката е кафява. Женската е сравнително по-дребна и с доста по-тъмно оцветяване на перата. Колхидският фазан е наземна птица, но понякога пренощува на дърветата. Вдига се в полет само при крайна необходимост.

Храна

Храната на фазана е много разнообразна и зависи от сезона. През есента и зимата се храни главно със семена, диви растения, луковици и зелени части на растения. През пролетта и лятото се храни с ягоди, насекоми и зелена растителност.

Размножаване

Колхидският фазан образува двойки, но е склонен и към полигамия. По време на размножителния период мъжкият се загнездва при женската. Когато женската започне да мъти, той привлича друга. Сватбуването е през март-април. Като този период продължава около 2 месеца. Ако времето е хладно и дъждовно, периодът на сватбуване се увеличава. Женският екземпляр снася от 10 до 1 яйца. Може две или три женски да снесат яйцата си в едно гнездо. Мътенето е с продължение 23-27 дни.

Неприятели

Заплаха за колхидския фазан са лисицата, дивата котка, кучета, котки, бялката, пор, язовец, таралеж и по-едри представители на грабливите птици.

Срокове за ловуване

Ловът на колхидски фазан е разрешен от 1 октомври до 31 януари.

Сподели: