Новини

Ловни птици – гургулица

Гургулица или Steptopelia turtur е от семейство Гълъбови и е мигриращ вид. Възрастните птици достигат дължина на тялото 27-29 см и тегло 99-170 гр. Оперението е сиво, а гърбът и крилете са кафяви, с черни петна и шарки.

Разпространение

Гнезди в Европа, Мала Азия, Индия, Северна Африка и Канарските острови. В България най-многочислена е в равнинните части на страната – широколистни гори, паркове, овощни гори и полета. Тя е от тези ловни птици, които предпочитат периферията на горите. А през есента обича да е в близост до слънчогледови ниви, където птиците се хранят добре, за да се подготвят за есенния прелет.

Размножаване на гургулица

Гургулицата започва да гнезди през април или началото на май. Избира си по-ниски дървета или високи храсти. Там свива гнездо, направено от клечки. Доста често използва вече свитите гнезда на пойни птички – на грозда и червеногърбата сврачка. Гнездовият период на гургулица е от втората половина на април до края на юли. Броят на яйцата в гнездото са най-малко две, като ги мътят и двамата родители в продължение на 13-14 дни. Тъй като малките напускат гнездото на 16-18 ден, това дава възможност двойката гургулици да отгледа две потомства.

Храна

Основна храна на гургулицата са семената на маслодайни растения като слънчоглед и коноп. Храни се също с охлюви и насекоми.

Вредители

Гургулицата е плячка за редица хищници – кръстат орел, бухал. обикновен мишелов, малък и голям ястреб, и земни хищници.

Срокове за ловуване

Времето за ловуване е определено от 15 август до 30 октомври.

Източници: bg.wikipedia.org

Сподели: