Новини

Ловни птици – гълъб хралупар

Гълъбът хралупар (Columba oenas) е птица от семейство Гълъбови, срещаща се и на територията на България. По оперение и размери е подобен на скалния гълъб, но в по-тъмни тонове и със слабо изразени напречни ивици на крилете.

Начин на живот

В недалечното минало гълъбът хралупар е бил сравнително широко разпространен. Но благодарение на изсичането на горите и унищожаването на естествения му биотоп предизвикват значително намаляване на популацията. Това би довело до това да се превърне в застрашен вид. Разпространен е във всички видове гори на Азия, Европа и Северна Африка. Една от причините за изчезването на вида, е неговия начин на живот. След като отгледа едно люпило в една хралупа, тя става негодна за живот, защото е силно замърсена.

Хранене

Храната му се състои от зърна, семена, кълнове и плодчета. А ако е в близост до хора се храни с тестени отпадъци.

Размножаване

Те са моногамни птици. Гнездото се намира в хралупа с достатъчни размери да побере птицата, но не е нужно да е прекалено голяма. Застила я с тънки клонки, слама, сухи листа и оформя сравнително плитко гнездо. Мъжкият мъти обикновено от 10 часа сутринта до 15 часа следобед, а женската през останалото време. Снася две бели яйца. Малките също много си приличат, но тези на гълъба хралупар са винаги оцветени монотонно в тъмносиво. Излюпват се слепи и покрити с рядък жълт пух, който опада постепенно. Малките прекарват първите 8 дни топлени непрекъснато от родителите си и са хранени с така нареченото гълъбово мляко.

У нас е защитен. Включен е в Червената книга на България с категорията „застрашен вид”.

Сподели: