Новини

Лов на зеленоглава патица

Продължаваме темата за ловни птици със зеленоглава патица или Anas platyrhynchos. Може да бъде срещната под имената Обикновена дива патица, Зеленоглавка или Пловка. Тя е сред най-големите представители на семейство Патицови. Теглото е между 0.9 и 1.7 кг, а дължината на тялото варира между 56 и 65 см.

Разпространение

Гнезди в Европа, Азия, Северна Америка, северната част на Африка, като се среща и в България. Обитава разнообразни влажни зони, сладководни и соленоводни водоеми, като изисква гъста растителност, за да се укрива. В България най-често се среща в равнинните части на страната, край река Дунав и Черноморското крайбрежие. В България зимуват около 100 000 птици. Като зеленоглавата патица е най-многобройният вид патици в България.

Начин на живот и хранене

През юни месец мъжките се събират на ята в блата и езера, които са с висока тръстика. Избират си тези места, защото през този период изведнъж им окапват всички пера на опашката и крилата. За около половин година те губят способността си да летят.

Зеленоглавата патица е всеядна. Храни се с животинска и растителна трева. Храни се като потапя главата и шията си в плитчините на водоемите. По изключение може и да се гмурне.

Размножаване

Зеленоглавата патица бива както полигамна, така и моногамна. Доста често се образуват двойки още през зимата, като те понякога се задържат няколко години.

Женската снася ежедневно по едно яйце, като най-често бройката им е 9 – 13. Мъти 26 дни. Малките се излюпват добре развити и могат да плуват, гмуркат и хранят самостоятелно само няколко часа след раждането им.

Лов

Зеленоглавата патица е ценен ловен обект. Тя е най-широкоразпространена и най-многобройна от всички птици в България. У нас зимуват около 100 000 зеленоглави патици. Ловът им е разрешен от 1 октомври до 31 януари.

Източници: bg.wikipedia.org

Сподели: