Новини

Лов на благороден елен

Любопитно за благородния елен.

Благородният елен е едър тревопасен бозайник от разред чифтокопитни. Среща се в Средна и Западна Европа, европейската част на Русия и Средна Азия. У нас е разпространен в планинската и равнинна част на страната, като популацията му наброява 23 хиляди екземпляра.

Той е най-едрият български елен. Мъжките екземпляри се наричат рогачи, а женските – кошути. Мъжките, за разлика от женските, имат рога, които растат от март до април. Понякога достигат до 1 метър дължина и до 10 кг. С възрастта рогата стават все по-големи и разклонени. До десетата годишнина разклоненията наброяват над 24 броя.

Благородният елен е интересен ловен обект, защото ловната игра е майсторска и изкушение за всеки ловец. Разрешени за лов са само мъжките екземпляри. Периодът за ловуване е кратък, като изключение прави само този, който цели да поддържа доброто състояние на популацията и доброкачествения наследствен материал.

Рогата на елена са интригуващи не само заради трофейната стойност, но и поради лечебните свойства, които съдържат. Пантокринът, извлечен от еленовите рога е известен още от Древен Китай. Бил е използван, за да запази силата на императора до дълбоки старини. През 15-ти век, в Средновековна Русия, рогата са били наричани “златни”. Това е така, защото стойността им е била по-голяма от тази на благороден метал.

Местообитание

Местата, на които се среща са широколистни или смесени гори, планински или полугористи открити терени. Обикновено през зимата живеят на малки стада, съставени само от мъжки или само женски, които се смесват само в размножителния период. През пролетта могат да бъдат срещани сами, по южните склонове, където започва да се раззеленява. Основната му храна са листа и пъпки, млади клонки, храсти, горски плодове, гъби и мъх. През есента и зимата се храни с кората на млади дървета и стебла на храсти.

Размножаване

Благородният елен е полигамно животно. С разгонването на женските, през септември месец, започват и битките между мъжките. Те са целодневни и изтощителни, а за целта използват само рогата си, като ги заклещват. Структурата на рогата осигурява безопасността на битките и не се стига до сериозни наранявания. Малките се раждат през май-юни. Ако малкото е кошута (женски индивид) то остава в същото стадо. Ако е елен – се присъединява към стадото на другите мъжки.

Лов на благороден елен

Ловът му е разрешен от 1 септември до 31 януари.

Благородният елен е с изключително добре развити слух и обоняние. Зрението му е лошо, именно поради това е плахо и предпазливо животно. Ловът на елен е добре да бъде през зимата. През останалите сезони има шанс окраската на елена да се слее с растителността и да го изгубите. За да бъде успешен ловът е добре оръжието да е с голям калибър.

Всички познати видове лов изискват голямо търпение. Пазенето на абсолютна тишина е задължително. Тъй като обонянието им е силно развито – избягвайте силни аромати и тютюнопушене.

За да се запази традиционното местообитание на елена е необходимо да се ловува на едно и също място до два пъти годишно най-много.

В България се полагат грижи за благородния елен и поддържането на популацията му.

Източници: lovnistrasti.com , bg.wikipedia.org

Сподели: