Новини

История на лова в България

Научете повече - кой и с какво е допринесъл за ловното дело в България.

Ловът в България се е развивал успоредно с уменията и образа на ловеца. История на лова в България е основан на много традиции. Съюзът на ловците и риболовците в България е сред най-старите ловни организации в Европа.

Първият председател на Ловната организация е проф. Георге Христович – зоолог, академик, общественик и ловен деятел. Роден е в Пазарджик през 1863г. и е потомък на заможни българи. Изучава природни науки в Женевския университет, а след завръщането си в България започва да препарира животни. Част от тях може да видим и днес в Националния природонаучен музей в София. През 1890 проф. Христович участва в създаването на първото Софийско ловно дружество “Сокол”.

През 1898г. в София заседава Първия ловен конгрес, а от там започва и съществуването на Българския ловен съюз – важен момент от история на лова в България

Николай Боев – друго знаково име с дейно участие в ловното дело. Той допринася за опазването на дивечовите ресурси на страната. Боев е инициатор за създаване на “Червена книга на Република България”, както и редактор на списание “Лов и риболов”. А през 1988г. по негова идея е създадено Българско дружество за защита на птиците.

В история на лова в България има още знакови години:

  • през 1926 г. със закон се се създават първите национални и местни развъдници и ловни стопанства;
  • през 1981 г. България е домакин на Третото световно ловно изложение;
  • а към края на 20-ти век страната притежава 4 световни рекорда на трофеи на благороден елен;

Историята на лова в България е богата и няма как да обхванем всички имена с принос към нея. Но описахме едни от най-важните моменти, които са допринесли ловът да е това, което е днес.

Източници: lovnistrasti.com , pixabay.com

Сподели: